Slim ondernemen leidt tot grootse groei

Ons team

 

Anke WiersmaAnke Wiersma heeft in 2009 de MKB Krachtcentrale opgericht. Ze is groeiversneller, verhalenverteller, ondernemer en was bestuurder van de stichting MKB Krachtcentrale. Zij bepleit de gelukkige samenleving als economisch groeimodel en is momenteel veel werkzaam in onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Haar focus als groeiversneller ligt nu op het vergroten van de transformatiekracht die teams nodig hebben om de transitie naar zelforganisatie te maken. Ze helpt teams om voorbij alle complexiteit weer met de essentie bezig te gaan (missie de baas maken).

Anke blijft naast groeiversneller de verhalenverteller. Ze vertelt graag verhalen over vernieuwend onderwijs en bedrijven die erin slagen de mens weer centraal te stellen en daarmee grootse groei realiseren. Zo deelt ze haar visie op de nieuwe economie en samenleving waarin de mens en haar vernieuwingskracht een cruciale rol spelen. In deze economie hebben organisaties een groot aanpassingsvermogen nodig. Dit vraagt iets van ons politiek – en onderwijssysteem, van organisaties en van de mensen op de arbeidsmarkt.

In 2012 schreef zij het boek ‘De mens centraal in de nieuwe economie’ waarin zij haar visie geeft op de manier waarop we met elkaar vorm kunnen geven aan een nieuwe economie, onderbouwd met de verhalen van de Slimste bedrijven van Nederland.

Caroline RijnbeekCaroline Rijnbeek is ontdekkingsreiziger in de nieuwe tijd, ondernemer en was bestuurder in de stichting MKB Krachtcentrale.

Zij gelooft in waardevolle en betekenisvolle ondernemingen waarin mensen vanuit waarden met elkaar verbonden zijn, vanuit hun kracht en talenten een zinvolle bijdragen kunnen leveren en daar om gewaardeerd worden door hun omgeving. Zij ontdekt kansen, vormen en antwoorden om samen te bouwen aan een maatschappij waarin iedereen mee mag doen en kan bijdragen. Van daaruit inspireert zij organisaties en mensen om stap voor stap te groeien en te bouwen aan een wereld waar we in overvloed en in liefde met elkaar verbonden kunnen leven.

In het boek ‘Klein is het Nieuwe Groot’ beschrijft zij haar visie onderbouwt met veel voorbeelden om te illustreren hoe deze nieuwe tijd werkelijk vorm kan krijgen. Met kleine stappen, een grote ambitie realiseren. Kleine bedrijven die een groot verschil maken. Klein is het nieuwe Groot!

Raymond Witvoet  was de drijvende kracht achter de Energiedagen/Live events van de MKB Krachtcentrale. Met zijn visie, lef en daadkracht zette hij de MKB Krachtcentrale op de kaart. Zijn manifestatiekracht was onmisbaar voor grootse groei. Raymond gelooft dat persoonlijke ontwikkeling de basis is van toekomstbestendige teams en ondernemers en is bij een aantal initiatieven betrokken om daar verder vorm aan te geven (fit for the digital future.com ; wisdomtravellers; teamperformers).

Door samen met andere mensen te ontdekken waar de toegevoegde waarde van mensen en organisaties zit, deze scherp te formuleren en duurzaam in een organisatie te verankeren in de vorm van high performing teams, tilt Raymond het werken in en voor organisaties naar een niveau tillen waarop ze de toekomstbestendig zijn. Persoonlijke ontwikkeling, technologie, sociale innovatie en een combinatie van moderne en bewezen communicatiemogelijkheden zoals sociale media enerzijds en dialoog anderzijds zijn voor Raymond belangrijke middelen om dit te realiseren.

Specialties: Energiek, passie, inspirerende eigen visie, strategische blik, unieke verbindingen en veiligheid.

Moniek Berende

Thom Verheggen

Raoul Rossou

Jos van der Werken

José van Gerven

Gemma Komen

Alan Hameetman

 

leonieLeonie Schuur is de nieuwe economie aan het ontdekken, zich verwonderend over slim ondernemen, over zichzelf als nieuwe baas van haar leerloopbaan en over de MKB Krachtcentrale. Haar kritische frisse blik en haar organisatietalent gaan ervoor zorgen dat er structuur in de organisatie komt met behoud van het vernieuwingsvermogen. Leonie heeft het laatste jaar bij de MKB Krachtcentrale gewerkt en het LIVE event mede georganiseerd.

“De laatste jaren heb ik gezien dat de kracht van een organisatie komt uit de kracht van de mensen die er werken. Ik geloof er sterk in dat de kracht van deze mensen alleen dan tot uiting kan komen wanneer zij de baas in hun eigen leven zijn. Het is mijn ambitie meer mensen hun eigen baas te laten zijn en het zelf ook te doen. Ik geniet ervan anderen te ondersteunen bij en te helpen met het bereiken van hun passie. Dat doe ik door mijn passie te volgen: plannen, organiseren en regelen.”

 

Caroline Rijnbeek is ontdekkingsreiziger in de nieuwe tijd, ondernemer en bestuurder in de stichting MKB Krachtcentrale.

Zij gelooft in waardevolle en betekenisvolle ondernemingen waarin mensen vanuit waarden met elkaar verbonden zijn, vanuit hun kracht en talenten een zinvolle bijdragen kunnen leveren en daar om gewaardeerd worden door hun omgeving. Zij ontdekt kansen, vormen en antwoorden om samen te bouwen aan een maatschappij waarin iedereen mee mag doen en kan bijdragen. Van daaruit inspireert zij organisaties en mensen om stap voor stap te groeien en te bouwen aan een wereld waar we in overvloed en in liefde met elkaar verbonden kunnen leven.

In het boek ‘Klein is het Nieuwe Groot’ beschrijft zij haar visie onderbouwt met veel voorbeelden om te illustreren hoe deze nieuwe tijd werkelijk vorm kan krijgen. Met kleine stappen, een grote ambitie realiseren. Kleine bedrijven die een groot verschil maken. Klein is het nieuwe Groot!

 

Mail ons

Ga hieronder naar de boeken van Anke en Caroline

Boekje anke wiersma

boekje caroline